Står det så dårlig til med vei -vedlikeholdet i Vest?
Blir det nedprioritert eller bortprioritert? Er vi blitt for mange papriflyttere og for få mennesker som fortsatt har grepet på fremdrift og vedlikehold? Eller er det økonomiske bidraget i ferd med å tørke bort.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/de-forsoemte-broene/fikk-slakt-av-vegtilsynet-fortsatte-som-foer/a/24198813/