Statens vegvesen bruker pengene på advokatsalær! Det er ikke rart at hullene i asfalten blir større og større, og mangel på brovedlikehold og rassikring som uteblir. Det er langt fra akseptabelt at offentlige etaters utgifter, eskalerer i tempo med Eurokursen!

Konfliktnivået, i bygg og anlegg er snart helt ute av kontroll. Og det gjelder fra begge sider av bordet.

Byggtilsynet.no

http://www.bygg.no/article/1337106