Tar vi en SJA "før" eller etter utført oppdrag!

23.10.2019

Etter erfaringsseminaret om kollaps av bruer i regi av Veidirektoratet som ble holdt i Oslo Januar 2019, Håpet vi i forkant på at det ville dukke opp en del konkrete ting -og eller, forslag til nye krav.

Etter erfaringsseminaret om kollaps av bruer i regi av Statens vegvesen som ble holdt i Oslo Januar 2019, Håpet vi i forkant på at det ville dukke opp en del konkrete ting -og eller, forslag til nye krav.


På vegne av selskaper som jobber med Reis til midlertidige konstruksjoner, så er det dessverre ikke mye vi får gjort med uansvarlighet fra entreprenørens/kundens side, «etter» at reiset er kontrollert for støp.
Det som skjer etter dette tidspunkt,blir for oss dessverre umulig å overvåke. Heller ikke manglende informasjon om «laster» man skulle hatt tilgang på i forkant av prosjekteringen. Vedlagt link viser et videoklipp hvor ekstra «laster» helt tydelig fremkommer. Dette er laster vi mener burde vært medtatt i en beregning! På filmen ser vi at Reiset fortsatt står oppskrudd. Det kjøres med personløfter med mannskap, og det er plassert en tilhengermontert kompressor. Sist, men ikke minst et par solide avlastningtårn + vekten avlastningstårnene får fra de 11 tonn tunge bjelkene. Slik jeg vurderer bildet/filmen her! Så brukes den midlertidige konstruksjonen tilnærmet som en permanent konstruksjon. Jeg tror mange forskalings- og betongarbeidere er totalt uvitende om hvordan det gambles med deres sikkerhet.


I dette prosjektet holdt reiset som det alltid har gjort, men vi fikk noe ned-bøying på noen bjelker. Sikkerhetsfaktor på 2,0 reddet skinnet til Entreprenøren i dette tilfelle.


I dette tilfellet gikk det bra, men det er ingen selvfølge neste gang. På seminaret i Januar ble påpekt fra flere ulike hold at «Reglene er gode nok» men at de må følges.


Det er vel også vår erfaring og konklusjon oppi dette. Ettersom våre spørsmål til utførende entreprenør i dette spesifikke prosjektet, fortsatt står ubesvart 12 måneder etter ferdigstilling. Hvor "ØVERSTE" ledelse har nektet å besvare eller etterkomme krav om dokumentasjon av egne kalkulasjoner av belastninger. Men etter at dette klippet ble lagt ut på nettet, falt brikkene våre på plass.Link og intervju er hentet fra nettet. (litt reklame først) Vedkommende som blir intervjuet tilhører ikke utførende entreprenør. Bildet som er brukt har ingen relevans til nevnte prosjekt.

 (Husk lyd )http://ljsp.lwcdn.com/api/video/embed.jsp?id=ff010289-d604-4b56-b85a-cf38a9314eb1&pi=4c0a880b-c270-4697-acd6-e3083cb23887&autoplay=1

Hovedkategori:
Samferdsel
Forfatter:
Byggtilsynet

Annonser