TRANG FØDSEL FOR PATENTERTE BYGGESYSTEMER

22.3.2021

EON -TEWO & P ELEMENT, er alle norske selskaper som produserer miljøvennlige og tidsbesparende byggesystemer. Alle har fokus på at det skal være enkelt, miljøvennlig, kostnadseffektivt, og relativt hurtig montering på byggeplass. Hvorvidt budbringerne har lykkes med sitt budskap er vi noe i tvil om.

Vi har kikket litt på 3 ulike byggesystemer som de siste årene har skutt frem, og som er litt til siden for mer tradisjonelle veggelementer.
Sammenlignet finnes det desto flere likheter enn ulikheter, hvor misjonen er noenlunde den samme.

Det skal være kostnadseffektivt, miljøvennlig, masseproduksjon og relativt hurtig montering på byggeplass.
Til tross for dette går markedet likevel tregt så vidt vi kan forstå og investeringene som er nedlagt er formidable.
Resultatene ser altså ut til å la vente på seg.

EON Element

Skarveløkka 1. Eon.com

Miljøvennlig byggesystem

Et norsk selskap som lager miljøvennlige byggesystemer.

Eon er et patentert, miljøvennlig byggesystem.
Kjernen i systemet er generiske bygningselementer bestående av reisverk, isolasjon og vind- og dampsperre.
Systemet er basert på C/C 300 mm, og inneholder både hjørne- og veggmoduler.
Elementene skrus enkelt sammen med bolter i forborede hull, og er da klar for kledning på̊ inn- og utsiden.
Eon-systemet er også godkjent for bruk i passivhus. Elementene har ingen utløpsdato og kan gjenbrukes.

Hver eneste element er vanntett og utgjør en uavhengig del av veggen.

Vårt firma er opptatt av bærekraft og vårt mål er å bygge elementer som varer evig og kan brukes på nytt i fremtiden.
For å være i tråd med vårt mål, har ingen komponenter av våre produkter en kjent utløpsdato.

Vi oppmuntret til vekst og økende relevans av en sirkulær økonomi.
Derfor er levetiden til våre produkter ekstremt lang.

Generiske elementer for alle typer bygninger.

For mer informasjon:

EON Element

TEWO ELEMENT

Tewo elementer.no

1. Heltre konstruksjon

TEWO er et nytt og patentert bygningselement som kombinerer det beste fra bindingsverk og massivtre;
til et kvalitetsprodukt med hensyn til styrke, byggetid og miljø.

2. Inneklima

TEWO er et av veldig få byggesystemer som har Teknisk Godkjenning uten bruk av innvendig plast - diffusjonssperre.
Systemet sikrer en diffusjonsåpen, pustende konstruksjon som gir et opplevd friskere og sunnere inneklima.
Tre har i tillegg mange helsebringende egenskaper som balansering av luftens fuktinnhold, varmelagringsevne og lyd.

3. Effektiv byggetid

Ved å benytte TEWO' s byggesystem kan du spare opp til 70% av byggetiden sammenlignet med andre plassbygde konstruksjoner.
Standard elementer og løsninger for hjørner, overdekninger og sammenføyninger gir svært effektiv byggetid.

4. Godkjenninger

TEWO har gjennomgått en rekke tester og sertifiseringer og i bunn ligger Sintefs Tekniske Godkjenning.
Ut over dette har vi en meget gode miljøsertifiseringer gjennom vår EPD m.m.

For mer informasjon:

TEWO - morgendagens byggesystem | TEWO

P -ELEMENT

P-element er et selvbærende, varmeisolerende bygningselement, og består av to kryssfinerplater og en isolerende kjerne av polyuretan.

Elementet har støpte utsparinger for enkel og rasjonell sammenkobling.
Elementet er basiskomponenten i et komplett byggesystem med stor fleksibilitet.
Konstruksjonen gir bygningstekniske løsninger som er tette og uten kuldebroer.

Elementene støpes i meget solide former, og prosessen sikrer statisk samvirke mellom materialene.
Denne produksjonsmetoden skaper produkter som kan oppta vertikale og horisontale krefter.
Isolasjonsmaterialet har særdeles gode isolasjonsegenskaper, og er det samme materialet som benyttes blant annet i kjøleskap.

Mjøselement leverer råbygg hvor bærende konstruksjon og isolasjon er kombinert i et unikt sandwich-element.
Det er råbygget som skal bære tunge snølaster, holde vinteren ute og sommeren inne.
Teknologien og materialene vi benytter gir god bæreevne, ekstrem isolasjonsevne og effektiviserer byggeprosessen betraktelig.

P-ELEMENT.no

P-element dekker vindsperre, reisverk, utforinger, isolasjon og fuktsperre. Alt i ett.
Kan brukes til gulv, vegger og tak. Veggene og taket blir bare 25 cm tykk og dekker allerede nå fremtidige krav til energisparing.

Kjemiske og biologiske egenskaper er at materialet ikke råtner, tåler kjemikalier og frigjør ikke lukt og kjemiske stoffer.
De fysiske egenskapene er at materialet ikke er vannabsorberende, minimal deformasjon og meget høy styrke / vekt forhold.
Dette innebærer på byggeplassen at det gir raskere byggeprosess (1:5) sammenlignet med tradisjonell byggemetode.
Du får redusert svinn, forsøpling, færre leveranser, betydelig mindre sjanse for reklamasjon.

Miljøaspektet innebærer lavt energi forbruk grunnet god isolasjon, mindre transport – lettere transport som gir redusert CO2 utslipp
Sparer over 100 ganger mer energi (miljø) vs. det man trenger til produksjon.

De sosiokulturelle aspekter er knyttet til at man får større nettoarealer vs. tradisjonell bygging,
mindre og enklere vedlikehold, bedre inneklima for helse og velvære.
Med andre ord bo komfort.

Økonomiske aspekter er umiddelbar besparelse i energibehov, høyere inntekt ved utleie / salg, høyere rentabilitet og laveste livssykluskostnader.

Mjøs Elements teknologi og lego byggesystemet forener miljø, sosiokulturelle og økonomiske aspekter i en bære kraftig utvikling.

Gjennom disse verdier viser Mjøs Element at de er sitt samfunnsansvar bevisst!

For mer informasjon:

(mjoselement.no)

Kort oppsumert:

Det mangler ikke på egne Lov-ord om egne byggesystemer.
Men vi er usikker på om bransjen og byggmesteren er villig til å ta i bruk disse systemene?

Vi er også usikker på om byggmesteren får ta del i gevinsten som ligger i de oppgitte kostnads og tidsbesparelser.
Eller, om han som tidligere utfører tilnærmet den samme jobben bare med nye systemer, men får mindre betalt?
Mulig det spares noe i tid her som enkelt kan tallfestes. Men dersom det ikke drypper litt på klokkeren er vi redd for at produsentene vil produsere seg i hjel.

Vi kjenner selvfølgelig ikke til alle tekniske detaljer i hvert enkelt av disse bygge systemene.
Men med et grunnlag av lang erfaring med både produksjon og montasjer av ulike byggesystemer.
Er vi likevel sikker på at dersom ikke en økonomisk gevinst synliggjøres for alles lommer.
Tror vi at en fremtidig og ubetinget suksess uteblir.

Vi tror at overstående byggesystemer sliter, har slitt, og vil slite.
Og kanskje også taper kampen mot mer tradisjonelle vegg elementer som produseres i hele byggets lengde og bredde.

Det levnes likevel liten tvil om at fremtiden ligger i effektivitet og enklere systemer, men vi tror de systemer med færrest deler vinner.

Vi gleder oss uansett med alle som utfordrer de mer tradisjonelle løsninger.

Ønsker alle en god påske


Hovedkategori:
Produktomtale
Underkategori:
Forfatter:
Byggtilsynet

Annonser