Statens vegvesen! Hva er det vi driver med?

13.12.2017

Statens vegvesen bruker pengene på advokatsalær! Det er ikke rart at hullene i asfalten blir større og større, og mangel på brovedlikehold og rassikring uteblir. Det er langt fra akseptabelt at offentlige etaters utgifter, eskalerer tilsvarende tempo som Euro kursen!

Statens vegvesen bruker pengene på advokatsalær! Det er ikke rart at hullene i asfalten blir større og større, og at mangel på brovedlikehold og rassikring uteblir.
Det er langt fra akseptabelt at offentlige etaters utgifter, eskalerer i tempo med Euro kursen! Konfliktnivået, i bygg og anlegg er snart helt ute av kontroll.
Og det gjelder fra begge sider av bordet.

Konfliktene i bygg & anlegg eskalerer og det ser ikke ut til at dette noen ende vil ta dessverre.
Men dette gjelder begge parter og på hver side av bordet.
Vi tror at flere entreprenører spekulerer i innholdsløse og mangelfulle kontrakter.

Byggtilsynet.no

http://www.bygg.no/article/1337106

Hovedkategori:
Samferdsel
Forfatter:
Byggtilsynet

Annonser