Når arbeids-varsling på vei blir livsfarlig! Som her på Rv.23. Engersand i Lier

26.10.2018

Hvem skilter? Og hvem er ansvarlig for skiltplan ved arbeid på vei? Hvorfor varsles arbeid på Rv.23, når varsling gjelder arbeid i et boligområde i nærheten Denne bildeserien tok meg kun 2 minutter å produsere.

Hvem skilter? Og hvem er ansvarlig for skiltplan ved arbeid på vei? Hvorfor varsles arbeid på Rv.23, når varsling gjelder arbeid i et boligområde i nærheten. Denne bildeserien tok meg kun 2 minutter å produsere i kveld med mine egne barn som statister. Det vil si at en alvorlig ulykke kan skje i løpet av få sekunder. Er vi ikke "skikket" til å utføre en arbeids-varsling på en mer forsvarlig måte en tilfellet her. Da skal vi heller la det være.

Gangfelt Engersand

Et tilsynelatende oversiktlig lysregulert gangfelt[

Små barn på vei

Barna sees ennå

Her har barna plassert seg for å trykke på knapp og blir umulig å se.

Barna er fullstendig skjermet av Skilting

Skiltene sett fra baksiden. Disse kan også gjemme en voksen person.

Hovedkategori:
Samferdsel
Underkategori:
Forfatter:
Byggtilsynet

Annonser