Er du genuint interessert i bygg, anlegg og eiendom

17.12.2020

Finnes det noen med en genuin interesse for Bygg, anlegg og Eiendom.
Eller kanskje fra Media? Som kan ta byggtilsynet.no, et skritt videre i 2021.

Etter flere års drift som en hobbybasert nyhetskanal og blogg, tuftet på genuin interesse for bygg, anlegg, og eiendom.
Har det siden starten i 2013 vært flere utkast og design, og frem til i dagens plattform med nettside, og
LinkedIn profil, som pr i dag teller over 17600,- følgere.
Samt Twitter, og Facebook profil.

Byggtilsynet.no/com
https://www.linkedin.com/in/byggtilsynet-no/
@ byggtilsynet.no

Tiden er nå overmoden etter snart 40 års arbeid i byggeindustrien, for å gjøre noen andre prioriteringer,
herunder noe mer tid med familie og fritid.
Uten at det av den grunn er snakk om en umiddelbar pensjonist -tilværelse,
kan det dog være greit å redusere hastigheten noe mer.

Det er derfor av ønske med nye krefter som kan ta dette konseptet videre, og løfte det dit man ønsker det.
Ingen ting er umulig, men det umulige tar bare litt lengre tid.
Her er mange muligheter basert på de domener som medfølger, og som overlates til nye impulser å sette i system.

Dersom man legger til grunn:
Nordmenn pusser opp for 83 Milliarder norske kroner, bare til oppussing og rehabilitering av boligeiendom. (2019).

Nordmenn pusser opp for 83 milliarder : Bygg.no - Byggeindustrien

Bygg & Anleggs næringen har passert 1100 milliarder kroner i omsetning. (2019)

BAE-næringen vokser kraftig - har passert 1.100 milliarder i omsetning : Bygg.no - Byggeindustrien.

Og dette vokser. Det er et veldig stort marked i et ellers så lite land, og det er mange aktører som ønsker å
sitte ved Honningkrukken når fordelinger gjøres.

Skulle du/dere, mene at dette kunne være av interesse og erverve.
Ta gjerne kontakt og send en mail:

post@byggtilsynet.no

Hovedkategori:
Annonser
Underkategori:
Forfatter:
Byggtilsynet

Annonser

No items found.
No items found.