Lofoten Entreprenør lover kamp om oppgjøret

25.10.2018

Det er gledelig at flere "står han av" som det heter lenger nord i landet vårt! Flere konkurser i Bygg og Anlegg etter uenigheter om oppgjøret, har versert i pressen de siste årene.

Det er gledelig at flere "står han av" som det heter lenger nord i landet vårt! Flere konkurser i Bygg og Anlegg etter uenigheter om oppgjøret, har versert i pressen de siste årene. Og det ser ikke ut til å ende her. Det er ingen tilfeldighet at de store riksentreprenørene skviser sine underentreprenører!

Dette har vi vært vitne til over mange år. Men det ser nå ut til å ha eskalert i rekordfart, og det har nærmest gått sport i å trenere utbetaling av fakturaer. Til tross for at underentreprenører jobber etter de samme lover og regler som Hovedentreprenør. Også i henhold til endringsmeldinger og krav om tillegg.

Det virker allikevel som om slike krav er totalt fremmed når de presenteres! Nå skal man selvfølgelig ikke dra alle over samme kam. Bare slik at vi tar høyde for at det er noen nyanserte forskjeller her. Til tross for at de er veldig små. Vi oppfordrer alle om å lese artikkelen fra Lofot-tidende, med entreprenør Runar Brekken, bildet. Av: Karin Skarby. https://www.lofot-tidende.no/leserbrev/meninger/okonomi-og-naringsliv/runar-brekken-om-entreprenorbransjen/o/5-28-62850

Hovedkategori:
Anlegg
Forfatter:
Byggtilsynet

Annonser