Langt færre tilbud fra de store Entreprenørene i Statlige prosjekter

10.1.2019

Kan antall reduserte tilbud fra de største entreprenørene skyldes det høye konfliktnivået i kontrakter i regi av eksempelvis Statens Vegvesen?

Kan antall reduserte tilbud fra de største entreprenørene skyldes det høye konfliktnivået i kontrakter i regi av eksempelvis Statens Vegvesen? Og er tiden moden for at av skade blir man klok. http://www.bygg.no/article/1391214

Hovedkategori:
Anlegg
Underkategori:
No items found.
Forfatter:
Byggtilsynet

Annonser