Krav til informasjon på nettsider

24.3.2020

Krav til informasjon om foretaket på nettsider og forretningsdokumenter!

Tar vi en bakgrunnssjekk før vi handler på nett?
Vi tror at mange her er uforsiktige også ved normalt fakturakjøp.

Vi har sjekket mange ulike nettsider den siste uken, og finner også nettsider som leverer tjenester innenfor Bygg & Anlegg. Godt profilerte aktører og med særdeles gode referanser og skussmål, fra riksentreprenører med Selfie, navn og stillings titler oppført på leverandørens side.

Domenet leverandøren markedsfører seg under, finnes ikke registrert som et foretaksnavn i Brønnøysundregisteret. På webside finnes ingen firmanavn markedsført, ei heller et organisasjonsnummer som kan knytte et foretak til driften.
 
Vi finner store avvik mellom nettside og hvem foretaket bak egentlig er. På mange nettsider/nettbutikker, kan det være tilnærmet umulig å knytte et organisasjonsnummer opp mot et ansvarlig selskap.

Nettsider, brev og andre forretningsdokumenter (fakturaer, ordresedler,kreditnotaer og lignende) skal alltid inneholde foretakets navn og organisasjonsnummer.

Er foretaket registrert i Merverdi -avgiftsregisteret, skal bokstavene MVA stå bak organisasjonsnummeret. Dette forteller at du har rett og plikt til å legge merverdiavgift på salgsprisen.Forretningsdokumenter som er knyttet til driften skal også ha påført tilsvarende informasjon.

§ 8.Opplysningsplikt før avtaleinngåelse. Før det blir inngått en avtale om fjernsalg eller avtale utenom faste forretningslokaler, skal den næringsdrivende på en klar og forståelig måte gi forbrukeren opplysninger om: Den næringsdrivendes identitet,slik som foretaksnavn, geografisk adresse og eventuelt telefonnummer, elektronisk postadresse, samt identitet og geografisk adresse til den næringsdrivende det opptres på vegne av og som forbrukeren kan rette eventuelle klager til.

 

Rådet blir som følger: Vet du ikke hvem du handler med? Finn deg en annen leverandør.

Hovedkategori:
Leder
Forfatter:
Byggtilsynet

Annonser