Hva skjer med veimilliardene?

24.6.2019

Det ligger svært mye penger i bygg- og anleggsbransjen. Årlig bevilges mange milliarder statlige kroner til bygg og anlegg, veimilliardene spys ut som varm honning. Denne honningen er fristende for mange å smake på, men har alle like redelige hensikter?

Det ligger svært mye penger i bygg- og anleggsbransjen. Årlig bevilges mange milliarder statlige kroner til bygg og anlegg, veimilliardene spys ut som varm honning. Denne honningen er fristende for mange å smake på, men har alle like redelige hensikter?

Med tiden har man sett en rivende utvikling i hvordan kontraktene innen denne bransjen utformes. Der mindre, gjerne oppdelte, veikontrakter tidligere var et fortrinn, beveger vi oss i en retning der kontraktene bare blir større i omfang. Leder for byggherreseksjonen i Statens vegvesen, Bettina Sandvin, uttalte allerede i 2017, i et intervju med bygg.no, at det som for noen år tilbake var en stor kontrakt, nå betegnes som liten 1. Det er altså større honningkrukker å hente nå enn tidligere.

Dette skjerper konkurransen for hvem som skal få hvert oppdrag, hvilket kan bidra til at bedrifter tar i bruk midler de ikke ellers ville ha benyttet. Når kontrakten først er landet, er det kanskje også noen som tenker at litt svinn knapt er merkbart for en såpass stor honningskrukke.Med såpass mange milliarder i sving, kan det være fristende å operere enten ulovlig eller i en av de mange gråsonene som eksisterer i bransjen. Et av skrekkeksemplene på korrupsjon er Boligbyggskandalen i 2017, som Byggtilsynet blant annet har skrevet om HER.

En av gråsonene i bransjen, som ble beskrevet i en risikokartleggingsrapport utarbeidet av BDO3, går ut på å dele opp store kjøp i mange små kjøp. Dette gjøres blant annet for å unngå beløpsgrensene som krever politisk godkjennelse. Slike gråsoner er meget problematiske, da kapasiteten for tilsyn fra ulike instanser typisk er for lav til at slike tilfeller fanges opp og tas tak i.

Byggtilsynet er en av dem som jobber hardt for å oppnå et godt og redelig arbeidsliv, der lover, regler og etikk følges. Vi er opptatt av ærlig spill på alle plan, og at alle bedrifter skal være godt nok opplyst om de retningslinjer som gjelder. Til tross for at Norge ligger godt an på korrupsjonsindeksen til Tranparency International4, vet vi at det fortsatt er jobb igjen som må gjøres. Vi i Byggtilsynet er en viktig del av dette arbeidet. Vi ønsker å trekke fram SKANSKA som et godt eksempel på ærlig drift. Les gjerne på www.skanska.no om deres etiske visjoner. De skriver blant annet:

«Vi i Skanska skal være et forbilde i næringen når det kommer til etikk og vi har en tydelig visjon: Null etiske brudd. Vi tolerer ingen former for korrupsjon, bestikkelser, underslag, konkurransesamarbeid, diskriminering eller trakassering.»

Dette forteller oss i Byggtilsynet at det finnes seriøse store aktører som tar dette på alvor, og som baner vei med eget system for varsling av etiske brudd.Vi heier på de som har alt i orden, og så ønsker vi å hjelpe de som egentlig ikke har det.Kilder og informasjon:

1. http://www.bygg.no/article/1337106

2. https://www.byggtilsynet.no/boligbygg-korrupsjon-i-oslo-kommune/

3. https://www.nettavisen.no/nyheter/knusende-rapport-om-boligbygg---risiko-for-korrupsjon/3423398325.html

4. http://transparency.no/2019/01/29/korrupsjonsindeksen-2018/

5. https://www.skanska.no/hvem-vi-er/barekraft/etikk/

Hovedkategori:
Samferdsel
Forfatter:
Byggtilsynet

Annonser