HMS KORT MED PRISFORSKJELL PÅ KR 668,- pr/kort

19.1.2018

Har dere mange ansatte og fornyer HMS kortene hvert 2 år? Da bør man overhode "ikke" bestille kort gjennom JOBBKORT, GrøntKort, eller andre forøvrig. Det blir da bare Oberthur Technologies Norway AS som kan forsvare både din bestilling!

Har dere mange ansatte og fornyer HMS kortene hvert 2 år? Da bør man overhode "ikke" bestille kort gjennom JOBBKORT, GrøntKort, eller andre forøvrig. Det blir da bare Oberthur Technologies Norway AS som kan forsvare både din bestilling! Og din stilling!

Jeg er ikke tilhenger av monopol men her må "Arbeidstilsynet" rett og slett pålegge Oberthur å stoppe alt annet salg snarest! Oberthur er altså den partner Arbeidstilsynet har satt til å forvalte håndteringen av HMS kortet. (Som forøvrig ikke har noe med HMS å gjøre). Og her bør det snart være tid for ettertanke. HMS Kortet er en av de dummeste og mest unødvendige kostnader som er påført Bygg & Anlegg! Det er et statlig pålegg og en avgift! Og ingen ting annet en det. Det bør derfor være direkte straffbart å la et ekstra ledd i næringskjeden videreselge denne avgiften med fritt påslag. Det skulle tatt seg fint ut om uavhengige foretak kunne kjøpe "skatten" din fra skatt øst! Og legge på 5 -600%  og på lovlig måte, kreve deg for dette..Og sist men ikke minst! Må jeg dessverre skuffe alle som har bidratt til innføringen av Grønt kort, Id-kort, Hms kort. HMS Kortet hjelper dessverre hverken mot: Svart arbeid, sosial dumping, kriminell virksomhet,vondt i ryggen, minimal yrkes-stolthet, dårlig kropps-hygiene, tannverk eller dårlig vær!

Pris hos Jobbkort AS     Kr 810,- inkl.mva.

Pris hos Oberthur           Kr 142,- inkl.mva.

Pris differanse                 Kr 668,-

Hos Oberthur, henviste de til sin servicetelefon, som forøvrig koster Kr 14,- pr/min.

SERVICETELEFON:TLF: 820 77 306 Samtalen koster kr. 14,- pr. min fra du velger tjeneste. Eller Chat gratis. For de som har tid til det på byggeplassen.

Her blir vi faktisk ranet på høylys dag!

Byggtilsynet.no

Hovedkategori:
Arbeidsmiljo
Forfatter:
Byggtilsynet

Annonser