Fjernleverbar tjeneste og fritak for mva

2.6.2021

Hytteformidling og fritak for merverdiavgift under såkalte "fjernleverbar tjeneste" kan føre deg ut i et økonomisk uføre dersom du stoler blindt på gamle vaner, kontrakter og avtaler. Da det er en stor forskjell på om du er hovedformidler eller om du utøver tjenesten på vegne av andre.

Driver du utleieformidling av ferie og fritidsbolig og opptrer på vegne av hovedformidler?
Da er dine tjenester mest sannsynlig merverdipliktig og du skal derfor kreve inn mva for utførte tjenester.

Vi har som utgangspunkt i dette eksempel antatt at Hovedformidler driver sin virksomhet i Norge og i det Norske hyttemarkedet, men fra sin forretningsadresse i utlandet. Og hvor det fysiske arbeidet i Norge utøves via agenter, frilansere, salgs & utleiekonsulenter som for egen regning utfører kundekontakt og oppfølging av huseiere/utleier.

Det skal sies at vi spurte ulike regnskapsforetak, skatteeksperter, og utøvende foretak som ellers har operert i mange år som utleieformidler på vegne av hovedformidler.
Og samtlige vi forespurte kunne med sin overbevisning fortelle oss at dette var en "fjernleverbar tjenester" og at denne er fritatt for merverdiavgift.

Vårt forarbeid viser at det er svært vanskelig når ikke de "lærde" vet hvordan reglene er.
Men uansett hviler ansvaret på den som til enhver tid driver sin forretningsvirksomhet i Norge og som er pliktig til å sette seg inn i gjeldene lover og forskrifter.
(Ikke mist gjelder dette hovedformidler).

Etter at vi sendte en forespørsel til skatteetaten hvor vi forklarte etter beste evne hvordan en slik tjeneste egentlig foregår iht. den spesifikke kontrakt vi brukte som underlag. Og hvor kontakten inneholdt tekst som: (alle priser er inkl. eventuell moms).


Samt en oppfølgende telefonsamtale med skatteetaten i etterkant, levnes det ingen tvil rundt spørsmålet om merverdi eller ikke. Unntaket gjelder dersom du som fast ansatt i selskapet som er Hovedformidler i kontrakt med utleier.
Eller at du er bosatt i Sverige eller Danmark, men på selvstendig grunnlag utøver tjenesten i Norge på vegne av hovedformidler.

Driver du derimot som agent, frilanser, konsulent og for egen regning har inngått en avtale om å utøve formidlingstjenester i Norge på vegne av utenlandske utleieformidlingsforetak. Ja, da er dine tjenester mest sannsynlig merverdi pliktig.

Vi viser her til Skatteetatens henvisning:

For dette sitatet, se Merverdiavgiftshåndboken for 2020, punkt 6-22.4 om besiktigelse:

" [...] Et skattekontor uttalte i brev av 9. november 2010 til en næringsdrivende at booking av utleiehytter i Norge samt oppfølging mv. av disse leieforhold for utenlandsk formidler av hytteutleie, ikke er en fjernleverbar tjeneste og dermed ikke kommer inn under avgiftsfritaket i § 6-22 annet ledd. Da hyttene befinner seg i Norge, kan tjenestene som ytes, heller ikke anses helt ut til bruk i utlandet. Dermed kommer ikke fritaket i første ledd til anvendelse. [...] "

Se Merverdiavgiftshåndboken for 2020 (16. utgave). Du går inn på denne på samme side, men under den blå knappen.

Se også Merverdiavgiftshåndboken for 2021, punkt 6-22.4 om besiktigelse:

"Booking av utleiehytter i Norge samt oppfølging mv. av disse leieforhold for utenlandsk formidler av hytteutleie, er ikke en fjernleverbar tjeneste og kommer derfor ikke inn under avgiftsfritaket i § 6-22 annet ledd.
Da hyttene befinner seg i Norge, kan tjenestene som ytes, heller ikke anses helt ut til bruk i utlandet. Dermed kommer ikke fritaket i første ledd til anvendelse."

Mulig at andre ordlyder, kontrakter og samarbeidsavtaler enn den vi har belyst her likevel kan være fritatt for mva.
Men slik gjeldene kontrakt er satt opp, vil vi helt klart si at vi følger Skatteetatens henvisning om at denne tjenesten ikke er en fjernleverbar tjeneste. Vi oppfordrer uansett alle som er usikker på egne tjenester å kontakte Skatteetaten for mer utfyllende svar i hver enkelt sak.

Ref. ellers til Hvordan fakturere til utlandet:

https://hjelp.conta.no/kunnskapssidene/fakturering/fakturere-utland/

Vi håper derimot at noen finner sine svar i dette før eventuelle avtaler inngås.

Hovedkategori:
Eiendom
Underkategori:
Forfatter:
Byggtilsynet

Annonser