INSTALLASJON AV VARMEPUMPER ELLER KJØLING

4.10.2020

Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at de følger HMS-lovgivningen. Alle virksomheter som benytter seg av elektriske anlegg, elektrisk utstyr, i sitt virke. Skal ha et internkontrollsystem som sørger for at elsikkerheten blir ivaretatt uavhengig av virksomhetens størrelse.

Vi kjenner dessverre ikke kravene til montasje av moderne kjøleaggregater,
men finner det allikevel høyst interessant at denne er plassert på bakken.
Med tydelig merket avstand fra nærmeste parkeringsplass.

Kan heller ikke helt se at en slik kobling i alle offentlighet vil være innenfor de rammer,
som jeg vil benevne som trygt og sikkert.

Trygg og sikker montasje
Hovedkategori:
Bygg
Underkategori:
Forfatter:
Byggtilsynet

Annonser