En seier for Magne Sveen AS i høyesterett etter 6 års kamp.

24.2.2020

Entreprenør Magne Sveen AS vant en særdeles viktig kamp i høyesterett etter 6 år.

Entreprenør Magne Sveen AS vant en særdeles viktig kamp i høyesterett etter 6 år.

Dette er vanligvis en sak hvor det kreves en sterk ryggrad for å komme seg gjennom, og ikke minst når et firma ellers skal håndtere de daglige oppgaver og prosjekter.

Her ville nok de fleste små og mellomstore entreprenører gått skoene av seg rent økonomisk, derfor er saken og utfallet særdeles viktig for fremtidige uenigheter mellom byggherre og entreprenører.

En 6 års lang strid som både kunne, og burde vært løst ved å bruke kontraktgrunnlaget.

Når det går så langt som til høyesterett! Og hvor høyesterett egentlig fastslår at det er kontraktgrunnlaget som gjelder.

Da blir vi bekymret både overfor STATENS VEGVESEN, deres ADVOKATER, og tolkning av egen kontrakt. Og ikke minst hva dette koster AS NORGE.

Viser ellers til sakens omtale i byggeindustrien.

https://www.bygg.no/article/1424742

Hovedkategori:
Anlegg
Underkategori:
Forfatter:
Byggtilsynet

Annonser