BYGGEINDUSTRIENS SELVOPPNEVNTE SHERIFF'S

10.7.2020

Byggeindustrien og bransjen ellers har sine mange positive sider, men dessverre også mange negative sider. Bransjen opererer med egne detektiver, etterforskere i rene Sherlock Holms stil. Bransjen avlønner altså eget mannskap i det som benevnes som "byggebransjens uropatrulje" Bukken & Havresekken.

Byggeindustriens mange "Edderkopper" passes opp av selvoppnevnte "Sheriff's"
Ja, de har ingen fullmakter utover det at bransjen selv har gått sammen og blitt enige om hva som er rett og galt
§.
Et slags Byggeindustriens borgervern. Er dette riktig vei og gå?
At det opprettes nye stillinger og organisasjoner fordi at enkelte personer som kanskje heller burde valgt yrke politi, istedenfor bygg og anlegg, skal få leve ut sine våte drømmer. De har også fått et godt fotfeste og tid i media, med egne spennende programmer på Insider osv.

-Er det bransjen selv som skal være Sheriff & Bøddel §.
-Bukken og Havresekken, honningkrukka osv.

Når det gjelder arbeidsmiljøloven og etterfølgelse av denne, så burde det ikke foreligge noen tvil om hvem rette instans og ansvarshavende er.
Eventuelt burde
etaten styrkes betraktelig, dersom det er mangel, eller knappet på ressurser som gjelder.
Og som ellers medfører at bransjens egne Cowboyer, ansetter lokale "Sheriffer" til å bruke nattetimene på spionasje, istedenfor å planlegge morgendagens byggearbeider.

Så vidt meg bekjent er Arbeidstilsynet fortsatt den overordnede instans for kontroller og oppfølging av uregelmessigheter,
i alt hva gjelder arbeidsmiljø og lover rundt dette. Og som ellers inkluderer alt annet vedrørende "arbeidstilsyn".
Mulig at arbeidstilsynet er, og har vært overarbeidet i mange tiår allerede, det vet vi ikke.
Men i mine snart 40 år i bygg og anlegg, har jeg aldri observert en bil hvor det står
ARBEIDSTILSYNET på.
Så hvor er de? Hvordan ser disse folka ut? Og hvordan forholder man seg til dem?.
Skal man blir skremt? Skal man løpe så raskt man kan?
For min del så har jeg i mine snart 40 år i bransjen hatt 2 besøk fra arbeidstilsynet, men dette var helt tilbake til henholdsvis 1984 &1990.
Siden den tid har jeg ikke observert noen fra denne etaten ute i feltet.

Vi leste nylig at STATENS VEGVESEN har bestilt 140 nye el. biler.
Hvor synlige er så
ARBEIDSTILSYNET v/s VEGVESEN, som et nevnt eksempel.

Vi heier på et ARBEIDSTILSYNET som fortsatt må ha det overhengende oppsyn, med alt hva gjelder lover og regler innenfor det Norske arbeidsmarkedet.
Og vi mener at alle de selvoppnevnte
Sheriff's kontorene bør legges ned med umiddelbar virkning, og helst før det åpnes flere.
Deretter at bransjen konsentrerer seg om de oppgaver som ligger utenfor domstolene.
Herunder politisk lobbyvirksomhet. Fordi her har bransjen antageligvis sovet i timen, eller vært totalt fraværende.

I saker hvor ARBEIDSTILSYNET må ha bistand, skal dette være av politi og ikke fra lokale Sheriff's.

Viser ellers til arbeidstilsynets egne sider:

Tilsyn

Tilsyn er Arbeidstilsynets viktigste virkemiddel for å kontrollere at landets virksomheter oppfyller kravene i arbeidsmiljøregelverket.

Noen ganger gjennomfører vi tilsyn for å sikre at en arbeidsplass ikke er farlig for arbeidstakerne, for eksempel når vi kontrollerer stillas og arbeid i høyden. Andre ganger kontrollerer vi om arbeidsgiver, i samarbeid med de ansatte, gjør nok for å forebygge at arbeidstakerne blir syke eller skadet av jobben.

Arbeidstilsynet gjennomfører tilsyn i næringer, og med tema og målgrupper, vi vet har høy risiko for skader og sykdom. Men vi gjør også tilsyn med bakgrunn i tips og meldinger om arbeidsulykker, meldinger fra leger om arbeidsrelatert sykdom og på bakgrunn av henvendelser om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Arbeidstilsynets prioriterte oppgaver innen bygg & anlegg for 2020.

https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/prioriterte-aktiviteter/aktiviteter-2020/bygge--og-anleggsnaringen/

Vi ønsker ellers alle våre følgere, inkludert alle lokale Sheriff's riktig fokus fremover.

Byggtilsynet.no


Hovedkategori:
Bygg
Forfatter:
Byggtilsynet

Annonser