Boligbygg! Korrupsjon.....i Oslo kommune

14.12.2017

Boligbygg skandalen viser en etat totalt uten styring. Hvordan kan noe gå så galt? Og bør det granskes i andre etater også? Ansatte i Boligbygg har fått personlige fordeler for å påvirke utfallet av saker Boligbyggs ansatte har hatt relasjoner til selgere av boliger. Feil informasjon i takster etc.

Hvordan kan noe gå så galt? Og bør det granskes i andre etater også?

  • Ansatte i Boligbygg har fått personlige fordeler for å påvirke utfallet av saker
  • Boligbyggs ansatte har hatt relasjoner til selgere av boliger
  • Feil informasjon i takstene - og takstene blir tilpasset selgers ønsker
  • Arbeidere har blitt underbetalt - i kontanter, der det mistenkes både arbeidslivskriminalitet og hvitvasking
  • BBYs ansatte har delt sensitiv prisninformasjon med selgere i forkant av kjøp
  • Boligbygg har overtatt boliger med lavere kvalitet enn avtalt
  • Boligbygg har betalt mer enn nødvendig for leiligheter
  • Oslo kommune har ikke hatt tilstrekkelig eierstyring med Boligbygg
Hovedkategori:
Bygg
Underkategori:
Forfatter:
Byggtilsynet

Annonser