BOLIGAUKSJON. NO - NÅR NOEN FLYTTER UT, FLYTTER ANDRE INN

17.12.2020


Det "digitale kappløpet" må vinnes for at seieren er trygt i havn.

I andre deler av Europa er "BOLIGAUKSJONER" Faktisk svært populært både for selger og kjøper!
I Norge har "auksjoner" vært et vanskelig tema, og navnet auksjoner har nærmest vært forbeholdt "Hittegodsauksjoner" - "dødsbo" og "tvangsauksjoner".
Og har stort sett har vært underlagt "Namsmannen".

Derimot har "bilauksjoner", maskiner og verktøy fått et godt oppsving.
"Boligauksjon" er fortsatt skummelt og kanskje litt "nedverdigende" og muligens litt undertrykt, som noe billig man får hos kjøpmannen på hjørnet.
Eiendomsmegler ble i 2007 en beskyttet tittel og hvor man så måtte ha godkjennelse av Finnanstilsynet.
Men i den digitale verden er det ingen ting som skulle tilsi, at denne spesifikke bransjen vil spares.
Noen vil sikkert si at det er umulig, men som oftest tar det umulige bare noe lenger tid.
Vi har ellers stor forståelse og respekt for at bransjen selv, ønsker å holde sterkt tilbake i en utvikling som går svært raskt.
Og med et strekt ønske å verne om den status og beskyttede tittel, som en EiendomsMegleren i dag har.

Med Boligauksjonen.no, så fjernes enhver mulighet til unødige kostnader både for kjøper og selger.
NEF, (Norges eiendomsmeglerforbund) er for så vidt enige i at Digitalisering av eiendomsmegling er bra, men ikke når rådene blir borte.
Kan en megler innta en fremtidig rolle som boligrådgiver i den nye digitale aksjonsformen, og hvor selger overtar selve gjennomføringen av visninger.


Vi tror at markedsføring i privat regi i fremtiden også vil gli over i en mer kommersiell art i fremtiden. Slik at fremtidens boligselgere og boligkjøpere opprettholder egen markedsføring med relativt god dekning. Gjennom de ulike kanalene som Instagram, Facebook, Snapchat, WhatsApp, teams m.fl.
Dvs, at dagens unike kick-backs ordninger via dagens mediekanaler blir utopi, og vil godskrives fremtidens boligselger/kjøpere.

Kjøp og salg av bolig, bør etter hvert være tilnærmet like enkelt som kjøp/salg av bil.
Koble bort alt unødig fjas og digitaliser det meste av prosessen.
Boligauksjonen.no, består av 4 domener som henger sammen for å dekke helheten innenfor den samme tjeneste.
Flere design har vært testet og utviklet i samarbeid med den beste auksjonsbyggerne ute i Europa.
Designet "boligauksjonen.no " kan tilpasses akkurat slik man ønsker. Tilpasset det norske boligmarkedet, norske lover & regler, samt selger og kjøpers ønsker.
Domener som inkluderes i denne pakken: boligauksjonen.no - boligauksjonen.com  / boligauksjon.no / boligauksjon.com.

Boligauksjonen.no, er i markedet på leting etter de rette aktører.
boligauksjonen.no, trenger nye og spennende eiere med faglig tyngde fra Meglerbransjen.
Forbeholdt riktige eiere/drivere, vil dette være en eksklusiv pakke og overta.
Ingen liker selve ordet AUKSJON, men elsker ordet BUD.
Allikevel benevnes og måles all boligomsetning og budgivning som Auksjoner i rapporter bestilt av regjeringen.

Kvantitativ analyse av boligomsetning og budgivning Rapport 23-2020

samfunnsokonomisk-analyse.pdf (regjeringen.no)I analysene har vi hatt nytte av å klassifisere auksjoner etter følgende kriterier:
Auksjoner med kun én budgiver
Auksjoner: Auksjoner med minst to budgivere
Auksjoner med minst tre budgivere med minst tre bud hver.
Samlet har vi rett under 3 000 kompetitive auksjoner og cirka 52 500 auksjoner og forhandlinger i våre data.
Fordelingen er forholdsvis jevn over hele landet, men aktive markeder som Oslo og Bergen stikker seg utmed relativt få forhandlinger,
men desto flere auksjoner og kompetitive auksjoner.

Kontakt: post@byggtilsynet.no

Hovedkategori:
Eiendom
Forfatter:
Byggtilsynet

Annonser

No items found.
No items found.