BOLIGAUKSJON

26.5.2021

Boligauksjonen sikrer og lukker eiendommen i det sekundet den publiseres. Da er reglene for boligsalget satt og kupping ikke mulig. Borte er hemmelige bud, fiktive bud, bud fra venner, eller nære relasjoner som hauser opp stemningen. Ei heller problemer med såkalt "BOLIGKUPPING".


I Norge har "auksjoner" vært et vanskelig tema, og navnet auksjoner har nærmest vært forbeholdt "Hittegodsauksjoner" - "dødsbo" og "tvangsauksjoner".
Og har ellers stort sett har vært underlagt "Namsmannen".

Derimot har "bilauksjoner", maskiner og verktøy fått et godt oppsving.
"Boligauksjon" er fortsatt skummelt og kanskje litt "nedverdigende" og muligens litt undertrykt, som noe billig, og som man får hos kjøpmannen på hjørnet.
Eiendomsmegler ble i 2007 en beskyttet tittel og hvor man så måtte ha godkjennelse av Finnanstilsynet.

Men i den digitale verden og med det tempoet utviklingen har i dag, er det derfor ingen ting som skulle tilsi,
at denne spesifikke bransjen vil spares. Noen vil sikkert t.o.m. si at det er umulig, men som oftest tar det umulige bare noe lenger tid.
Vi har ellers stor forståelse og respekt for at bransjen selv, ønsker å holde sterkt tilbake i en utvikling som går svært raskt.
Og at disse har et sterkt ønske å verne om egen status og den beskyttede tittel som Eiendoms Megleren pr i dag er.

Med Boligauksjonen.no så fjernes enhver mulighet til unødige kostnader både for kjøper og selger.
NEF, (Norges eiendomsmeglerforbund) er for så vidt enige i at Digitalisering av eiendomsmegling er bra, men ikke når rådene blir borte.
Kan en megler innta en fremtidig rolle som "boligrådgiver" i den nye digitale auksjonsformen, og hvor selger overtar selve gjennomføringen av visninger?

Ja, vi tror det er mulig. Når det kommer til visninger er det en selvfølge at utsikt, beliggenhet, støy og lukter,
er noe en digital salgsprosess heldigvis ikke kan overstyre. De menneskelige behovene er fortsatt i stor grad avgjørende i kjøpsprosesser.
(Unntaket er folk som kjenner området og er godt bemidlet). Men dette leder igjen til en lei tendens, og til det som i dag omtales som "Kupping" .
Hemmelige bud, hvor en potensiell kjøper tar direkte kontakt med selger etc.

Frustrerte over hemmelige bud:

https://e24.no/naeringsliv/i/eKdRKg/boligtopper-frustrerte-over-hemmelige-bud-alle-blir-sure-paa-selger-og-megler?referer=https%3A%2F%2Fwww.vg.no

Utvalg vurderer forbud mot kupping på boligmarkedet:

https://e24.no/privatoekonomi/i/0KLlL2/utvalg-vurderer-forbud-mot-kupping-paa-boligmarkedet-hoeyre-reagerer?referer=https%3A%2F%2Fwww.vg.no

Med boligauksjonen.no, sikres og låses objektet i det sekund det legges ut og publiseres på Boligauksjonen.
Da er reglene for boligsalget satt og retrett er ikke mulig.
Borte er hemmelige bud, fiktive bud, bud fra venner, eller nære relasjoner som hauser opp stemningen.
Det blir heller ikke mulig å legge inn bud uten "bank -Id" som identifiserer deg. Tekstmeldinger, Messenger, Snapchat eller andre usikre metoder elimineres.
Om megleren har dratt til Gran Ca, eller Rodos, spiller definitivt ingen rolle. Å tekste egen megler for å høyne bud vil heller ikke bli mulig.

Da budene tikket inn hadde megleren reist på ferie:

https://e24.no/privatoekonomi/i/4qlwB6/da-budene-tikket-inn-hadde-megleren-reist-paa-ferie

Vil saksøke DNB Eiendom etter meglertabbe i budrunde:

https://e24.no/privatoekonomi/i/JoXdaR/vil-saksoeke-dnb-eiendom-etter-meglertabbe-i-budrunde

Oslo -meglere varsler nedtrapping av søndagsvisningene:

https://e24.no/naeringsliv/i/wPJxq5/oslo-meglere-varsler-nedtrapping-av-soendagsvisningene

Meglere vil ikke støtte kuppeforbud:

https://e24.no/norsk-oekonomi/i/nAvKgQ/meglere-vil-ikke-stoette-kuppeforbud?referer=https%3A%2F%2Fwww.vg.no

Håper på Bud -Forbud:

https://e24.no/privatoekonomi/i/GapkQ4/haaper-bud-forbud-innfoeres-raskt-forferdelig-ekkel-situasjon?referer=https%3A%2F%2Fwww.vg.noAuksjoner kan tidfestes, man kan legge in autobud til en selvbestemt oppadgående pris.
Man kan velge om en auksjon skal være åpen kun på dagtid mellom 08:00 - 17:00, eller om den skal løpe 24/7.
Om det skal være en ren weekend auksjon etc. Eller om den skal løpe en uke, to, eller 30 dager.
Alt dette bør det være selger som bestemmer og ikke Megler, kjøper, eller andre lovregulanter.

Du melder deg på visninger direkte i Boligauksjonen, slik at du knyttes som interessent når auksjonen starter.
Dersom du etter visning huker av for bud. Vil du bli direkte informert om oppstart og hvilken auksjonstype selger har valgt.

Alle bud blir synlige i onlinevisning for alle som er pålogget sin spesifikke pågående auksjon. Selvfølgelig kun med et ID-Bud nummer.
Selger - ansvarlig auksjonarius - Oppgjørsforetak - budgivere. Pågående auksjoner med visning av bud, blir ikke synlige for andre utenfor auksjonen.

Vi tror at markedsføring i privat regi blir selve fremtiden! Også når det gjelder en mer kommersiell art.
De kommende generasjoner har tilgang til alt av sosiale medier, hvor de selv står fritt til markedsføre alt hva de ønsker.
Slik at fremtidens boligselgere og boligkjøpere opprettholder egen markedsføring med relativt god dekning.
Gjennom de ulike kanalene som Instagram, Facebook, Snapchat, WhatsApp, teams m.fl.

Dvs, at dagens unike "kick-backs" som tilbakeføres fra dagens ulike mediekanaler kokes ned i kålen.
-og vil bli godskrevet fremtidens boligselgere/kjøpere.

Boligauksjonen vil etter hvert bli tilsvarende enkelt som dagens kjøp & salg av bil.
Hvorav det aller meste pr i dag her allerede er digitalisert.

Boligauksjonen.no, er satt sammen av 4 domener som henger sammen for å dekke helheten innenfor den samme tjeneste.
Flere design er testet og utviklet i samarbeid med de beste auksjonsbyggerne ute i Europa.
Tilpasset det norske boligmarkedet, norske lover & regler, samt selger og kjøpers ønsker.

Vi tror Boligauksjonen.no, blir noe av det mest revolusjonerende innen omsetning av eiendom i Norge over et litt lenger perspektiv.
Det gjenstår likevel fortsatt et par
skuffer med gammel vilje, sure oppstøt, noe bakrus og vilje til å se dagens, morgendagens og fremtidens lys:
Boligauksjonen.no vil gjøre seg like gjeldene i utleiemarkedet "dersom" det er markedskreftene med "tilgang & etterspørsel" som bestemmer utleieprisene

Boligauksjonen.no
Ingen liker selve ordet AUKSJON, men elsker ordet BUD.
Likevel benevnes og måles all boligomsetning og budgivning som "Auksjoner" i rapporter bestilt av regjeringen.

Kvantitativ analyse av boligomsetning og budgivning Rapport 23-2020

samfunnsokonomisk-analyse.pdf (regjeringen.no)I analysene har vi hatt nytte av å klassifisere auksjoner etter følgende kriterier:
Auksjoner med kun én budgiver
Auksjoner: Auksjoner med minst to budgivere
Auksjoner med minst tre budgivere med minst tre bud hver.
Samlet har vi rett under 3 000 kompetitive auksjoner og cirka 52 500 auksjoner og forhandlinger i våre data.
Fordelingen er forholdsvis jevn over hele landet, men aktive markeder som Oslo og Bergen stikker seg ut med relativt få forhandlinger,
men desto flere auksjoner og kompetitive auksjoner.

logo boligauksjonen.no

Vi tror ellers at forhåndsannonsering av boliger "kommer for salg" brått vil bli avviklet.
Ellers kan man mene mangt om mye, men vi løser ikke fremtiden med forbud for forbudets skyld.
At noen ikke ønsker å jobbe på en søndag, skal jo ikke være en avgjørelse som forplikter kollektivt.


For info rundt Boligauksjonen.no
Kontakt: buskerudutleie@gmail.com

Hovedkategori:
Eiendom
Forfatter:
Byggtilsynet

Annonser