Bidro Boligbygg skandalen til et mer normalt boligmarked?

31.8.2018

Med boligprisene på topp, skulle Oslo kommune kjøpe 600 leiligheter. Det gikk helt galt! Eller gikk det egentlig slik? Har denne "BOLIG SKANDALEN" egentlig gjort noe annet en godt? Hvem kjøpte de boliger til? Hvem skal bo i alle disse

Med boligprisene på topp, skulle Oslo kommune kjøpe 600 leiligheter. Det gikk helt galt! Eller gikk det egentlig slik?

Har denne "BOLIG SKANDALEN" egentlig gjort noe annet en godt? Hvem kjøpte de boliger til? Hvem skal bo i alle disse leilighetene? Og hvor bor alle nye beboere/leietaker pr i dag?  Er det "sosiale" boliger? Hvilken merutgift kan knyttes opp som tillegg, til de 1,4 milliarder det skulle koste å kjøpe inn alle disse leilighetene. Oppussing/rehabiliterings kostnader.... Er det mennesker i lønnet arbeid som skal bo der? Eller mottas det trygd og sosial støtte osv.. Om det er tilfelle, er kostnads omfanget langt større en først antatt.Verst har det nok vært for alle de som var på boligjakt og tapte bud-runden i konkurransen mot Boligbygg! Og måtte oppleve en kommunal prissetning på boligmarkedet gjøre seg gjeldene. Mulig at stat/kommune i fremtiden også "bør" regulere dette markedet!

Vi lever også i et land hvor det visstnok skal være fri konkurranse! Bortsett fra de markeder hvor stat og kommune til enhver tid, påberoper seg rettigheten til å måtte skjerme oss fra ukjente markedskrefter. Og sette en avgift som over-regulerer bruk av egen sunn fornuft. Det har i denne, som i svært mange andre saker de senere år, blitt utvist masse ufortjent ris og ansvar på enkelte ansatte. Som i enkelt tilfeller overhode ikke har hatt grunnlag for å kunne sette seg inn i saker av et slikt omfang.

Man kan ikke forvente at mennesker som blir puttet inn i en stilling enten som Toppleder, eller på mellomledernivå. Skal kunne finne "kreftsvulster" i egen organisasjon i løpet av kort tid. Og man vil jo gjerne tro at ens egen organisasjon ikke er gjennomsyret av Korrupsjon, i det man takker ja til en spennende stilling.. Denne SKANDALEN er politisk styrt!  Og den lot seg "nesten" gjennomføre 100% slik den var tenkt? SKANDALEN ble først et faktum i det øyeblikket et par halvkriminelle forsatte sin interne kriminelle virksomhet, og dessverre ble oppdaget! Men det er ikke de "kriminelle" i denne saken som utgjør selve skandalen! De har bare utnyttet et kommunalt kontroll system som lå åpent. SKANDALEN er et politisk signert dokument av et bestillingsverk! Uten at dette får konsekvenser i Media, spørretimer, mistillitsforslag etc. "NOEN" har gitt fullmakter til offentlig bruk av 1,4 milliarder NOK. UTEN, at det har blitt utarbeidet dokumenter og retningslinjer å etterfølge! Ingen krav til pris eller tilstand på bolig! LØP OG KJØP........Ref. Nettavisen.

Selger ber om 3,3 millioner for en leilighet, 8 dager senere legger Oslo kommune 4,4 millioner på bordet

Ofte var formalitetene ikke i orden, og kontrakter ble tilpasset slik at man snodde seg rundt regelverket. Det viste seg også at kommunen ved flere tilfeller først sa nei til å kjøpe hele bygårder, hvorpå de kort tid etterpå likevel kjøpe bygget til en langt høyere pris. https://www.nettavisen.no/na24/med-boligprisene-pa-topp-skulle-oslo-kommune-kjpe-600-leiligheter-det-gikk-helt-galt/3423426817.html

Hovedkategori:
Anlegg
Underkategori:
Forfatter:
Byggtilsynet

Annonser