BALANSERT VENTILASJON, FRISK LUFT & GJENVINNING

1.6.2021

Klimabutikken leverer god ventilasjon som tilfredsstiller de fleste forhold og gir deg et stille og sunt innemiljø, konsekvent og effektivt. Frisk luft forbedrer vårt velvære og beskytter bygningsstrukturen samtidig. AERO veggmonterte ventilasjonsenheter gir deg effektive og fleksible løsninger.

Klimabutikken.no, leverer frisk luft og balansert ventilasjon

Det er ingen hemmelighet at du bør ventilere din bolig. Bare et godt kontrollert ventilasjons anlegg gir deg et stille og sunt innemiljø, konsekvent og effektivt.
Dette forbedrer vårt velvære og beskytter bygningsstrukturen samtidig. Våre AERO veggmonterte ventilasjonsenheter gir deg effektive og fleksible løsninger for moderne ventilasjonskonsepter – sist, men ikke minst, takket være smarte tilleggsfunksjoner som pollen eller fine støvfiltre, høyt nivå av varmegjenvinning og intelligent fuktighetskontroll. Aero serien fra Tyske Siegenia, er brukt gjentagende i over 10 år, i ulike samferdselsprosjekter i regi av Statens Vegvesen.

Tiltak langs vei hvor lokale støyskjermings - tiltak bli nødvendig dersom støyverdien blir over tiltaksgrensen etter tiltak langs vegen.
Ved tiltak på bolig søkes det etter å opprettholde den luftgjennomstrømning boligen hadde før tiltaket.
Utredning av støyverdier beregnet på fasade og i støyfølsomme rom utføres pr enkelt bolig, som ligger innenfor støy og støvsoner i forbindelse med bygging av nye infrastruktur prosjekter.

AEROPAC FRISKLUFT

Klimabutikken.no

Ventilasjon for Vegg, Vindu og Himlingsmonterte aggregater

Fleksibel effektivitet for nye bygninger og renoveringer.
Ventilasjon med inntil 85 % varmegjenvinning.

Fra kompakte lydabsorberende ventilasjon til nettverkssystemer: Den rette løsningen for alle behov

AEROTUBE-system

Fleksible kanalvifter med lufttilførsel og /eller luftavsugsdrift, varmegjenvinning og fuktighetssensor.
Med gjenvinning inntil 85%

Perfekte produkter til Støyreduserings prosjekter i anbud for samferdselsprosjekter i regi av statens vegvesen, nye veier, BaneNor, Flyplass etc.

Verdt å vite om luft og ventilasjon

Utleieboliger og radon

I alle utleieboliger er det påbudt å måle radonverdiene. Ved radon konsentrasjon over 100 bqm3 Skal det utføres radon reduserende tiltak.

Les mer om Radon regelverk hos Statens strålevern.

Radon i utleieboliger - DSA

Info til utleier

Info til leietaker DSA.pdf

Leier du ut en bolig eller kjellerleilighet med Radon, da kan våre ventilasjonsenheter være løsningen for deg.
Radon nivået vil synke fordi man fjerner høykonsentrert radon luft med ren radonfri uteluft.
Dette er ett av mange tiltak mot Radon som er relativt rimelig og veldig effektivt.

Leier du bolig?

Info til leietaker DSA.pdf

Bor du i ett Radon utsatt område kan du sjekke din kommune her: Radon kommunerapporter - DSA

Vår AERO-serie hindrer støv og pollen fra uteluften i å trenge inn i din bolig.

Bor du i ett område med mye støv, f. eks. bilvei med mye sveve støv fra piggdekk, Byer, tettsteder, trafikk knutepunkter, jernbane etc.
Vil våre AERO-enheter rense inneluften gjennom ulike filter som for eks.M5/ EU/F-7 Filter.

Hvorfor ikke lufte med åpne vinduer?

Du vil da få ett stort varmetap om vinteren. Når vinduer og dører settes i såkalt luftestilling over et lengre tidsrom, kjøles vegger og gulvflater ned.
Og all oppspart energi transporters ut av din bolig. Det vil da ta lang tid og mye energi og varme opp igjen.
Der av et gammelt ordtak om å «fyre til kråkene».
Med AEROVITAL AMBIENCE vil hele 85 % av energien gjenvinnes takket være den unike varmeveksleren.
Du får frisk luft til hele familien uten og åpne ett vindu.
I tillegg må man være klar over at en boligforsikring dekker «ikke» innbrudd hvor vinduer eller dører har stått i luftestilling!

HVORFOR VENTILASJON

Dårlig ventilerte rom og boliger kan medføre lite energi, slapphet og manglende konsentrasjon.
Ved å tilføre frisk filtrert luft vil dette merkes med økt overskudd og trivelig inne miljø.

HVA KOSTER DET Å BRUKE

Mange steder finner vi dessverre utleieboliger hvor kontakten er nappet ut av støpselet.
Svarene er alltid det samme at leietaker ville spare strøm! Det ironiske her er at våre enheter ligger innenfor et forbruk på mellom 6 – 15 WATT.
Til sammenligning trekker en iPhone lader 6 watt under ladning og 2 watt, når fulladet. Altså ingen ting å spare for å opprettholde frisk luft.

Vi anbefaler selvfølgelig alle å ta en nærmere kikk på følgende:

Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

§ 13-1. Generelle krav til ventilasjon

§ 13-2. Ventilasjon i boligbygning

§ 13-3. Ventilasjon i byggverk for publikum og arbeidsbygning

§ 13-4. Termisk inneklima

Og ellers Arbeidstilsynets Veiledning. 444.

Veiledning om Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen, Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 444

Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen (arbeidstilsynet.no)

Verdt å vite om RADON.

§ 13-5. Radon

Sjekk ut våre produkter på:

www.klimabutikken.no

Her kan du bestllle service, filter og ellers be om råd og veiledning til ditt produkt.

Hovedkategori:
Annonser
Forfatter:
Byggtilsynet

Annonser