ARCHIMODUS AS

19.3.2021

ArchiModus er et rådgivende ingeniør foretak med høy kompetanse innen arkitektur og kommunal saksbehandling innenfor plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter samt forvaltningslovens bestemmelser. Lokalisert i Oslo men med hele østlands område som arbeidsfelt.

ArchiModus består av byggningsingeniør, arkitekt og saksbehandler. I tillegg har vi et bredt nettverk av profesjonelle aktører innen ulike ansvarsområder for søknadspliktige og enklere tiltak

Vi utfører jobber i Oslo omegn. Sammen jobber vi målrettet mot ulike problemstillinger.

ARK PRO
Vi kan tilby bistand innen prosjektering av nybygg, rekkehus, kjedehus, leilighetsbygg og næringsbygg. Tilbyr også bistand innen bruksendringer, seksjonering, tomtedeling etc.
- Tiltaksklasse 1
KONSTRUKSJONSSIKKERHET PRO
Vi tilbyr statiske beregninger av bærekonstruksjoner
- Tiltaksklasse 1

BYGNINGSFYSIKK PRO
Vi tilbyr bistand innen byggtekniske løsninger og detaljer.
- Tiltaksklasse 1

SØK
Vi kan være ansvarlig søker for oppføringer av boliger og andre relaterte byggesaker.
- Tiltaksklasse 2

UTFØRELSE
Montering av trekonstruksjoner, betongkonstruksjoner og murarbeid.
- Tiltaksklasse 1

UAVHENGIG KONTROLL
Kontroll av våtrom.
- Tiltaksklasse 1

Vi har samarbeidspartnere for ulike ansvarsområder som geoteknikk, støyutredning,
ventilasjon, sanitære installasjoner og brannteknisk prosjektering.

Kontakt oss gjerne: www.archimodus.no

Tel: 973 34 860

Epost: deneshvijay@gmail.com

Hovedkategori:
Produktomtale
Underkategori:
Forfatter:
Byggtilsynet

Annonser