Anleggsmarkedet koker - men det er noe som ikke stemmer

21.12.2019

Ref.leder.bygg.no/bilde.bygg.no Ja, det er "mye" som ikke stemmer i anleggmarkedet. Men ikke alt har sitt utspring i, eller er statens ansvar forøvrig. Herunder "Entreprenør-psyken" som mange entreprenører i dag lider av. "Dette virker å være en smule smittsomt"

Ja, det er "mye" som ikke stemmer i anleggmarkedet. Men ikke alt har sitt utspring i, eller er statens ansvar. Herunder "Entreprenør-psyken" som mange i dag lider av.
Er du det minste uenig i deler av innholdet i kontrakter med Statens vegvesen, Bane NOR, Nye veier, Stats-bygg etc. Så er det vel en smule naivt å tro at dette løses underveis.

Entreprenør-psyken gjør seg gjeldene og forplanter seg nedover i antallet ledd av underentreprenører. Kontraktens innhold og kontrakts-forståelsen, skaper gjenstand for spekulative og ellers ensidige metoder for kreativitet. Hvilket dette slår umiddelbart ut i Entreprenør-psyken.

Det begynner etterhvert å bli ganske tynt i rekkene under en hovedentreprenør. Mange underentreprenører har ikke økonomisk ryggrad til å operere i leddene under hovedentreprenør i dag. Ganske enkelt fordi at økonomien ikke tillater det, eller fordi at det å måtte krangle om oppgjøret i 3, 6, 8, eller 12 mnd. Blir som å måtte gå Planken, men man gjør den bare litt lenger før selve hoppet finner sted.

Entreprenør-psyken kort oppsummert:
Når en entreprenør med en viss størrelse har bestemt seg for ikke å betale! Ja, da betaler han ikke.
Det graves raskt ut en voll-grav, hvor håpet er at den ble dyp nok og vid nok, til at underentreprenøren ikke holder ut.
Dette skjer som oftest ved at underentreprenøren presses til kreditere største delen av sine krav,
slik at han i beste fall i alle fall får noe. Eller, at han blir nødt til å melde oppbud om han ikke gir etter.
Gevinsten kan bli stor for den som holder ut lengst. Tro det eller ei,
men dette er hverdagen for tusenvis av entreprenører på begge sider av bordet.

Den raskeste veksten hos en entreprenør i dag er dersom en eller flere av hans underleverandører går konkurs. Varer og tjenester blir da nærmest tilført prosjektet "gratis" og hvor hovedentreprenør slipper å betale for kostnadene. (Også Byggherren slipper unna).

Vi har vært i kontakt med flere advokatforetak i konkurssaker som nikker bekreftende til vår oppsummering.
Det leveres bunkevis av saker til påtalemyndigheter med solide bevis. Men de fleste sakene henlegges dessverre.
Konkurser i flere anleggskontrakter skulle vært tatt nærmere i øyesyn.

Vi fikk tilgang til et dokument i en konkurs-sak hvor en underentreprenør gikk konkurs i et veiprosjekt.
Dokumentet viser 3 navngitte representanter, fra 3 ulike entreprenører som samarbeidet om håndteringen av sin felles underentreprenør på bakrommet.
Disse tre avgjorde egentlig underentreprenørens skjebne bak ryggen på et nitti-talls andre kreditorer. Dette er ikke små entreprenører det tales om, men entreprenører i løpende kontrakter i statlige prosjekter og med mellom 5 - 6 milliarder i omsetning. Slik at det er ikke nødvendigvis bare de "østeuropeiske bandene", vi skal se opp for!
(Dette er ifølge advokater en tilnærmet "lovlig" business).

Ref.sitat.leder.bygg.no, 20.11.2019

Dette handler om verdiskapning, sysselsetting – og rett og slett å bygge landet. Det er fellesskapets penger som brukes – og da må man se til at disse pengene også går til å bygge noe mer en kun en veistrekning eller noen meter jernbane. Dette handler om å ta vare på vårt velferdssamfunn samt å bygge landet inn i fremtiden.

Overstående sitat er noe vi stiller oss 100% bak.
Men for å komme dit må hullene i havresekken og Honningen i krukka deles på "alle" de som aktivt deltar i prosjektet.
Ikke slik som nå, at STATENS VEGVESEN benekter at de har noe som helst ansvar for om underentreprenør/underleverandører får sitt oppgjør eller ei.
Det sitter mennesker i flere mindre bedrifter rundt om i Norges land, hvor både 2 & 3 generasjons eiere sliter med store tap.
Tap som blir påført i regi av statlige prosjekter. Og i en tid hvor vi snakker så varmt om velferdssamfunnet og om å bygge landet. Økonomisk kriminalitet, utenlandske ligaer, sosial dumping osv.

Så lenge vi har Entreprenører som er villige til å beskytte eget prosjekt koste hva det koste vil. Og så lenge vi har offentlige byggherrer som ikke tar samfunnsansvar, bortsett fra hver gang det er storm i vannglasset. Kontraktene er egentlig svært tydelig på dette og flere andre punkter, men de må følges opp.

Desember er vel like viktig som julehandelen for Entreprenørene og hvor Entreprenør-psyken er i sitt høyeste aktivitetsnivå, og hvor det gjelder å kreditere så mange uenigheter som overhode mulig for inneværende år. Det er god medisin for velferdssamfunnet og landet.


Les leder i bygg.no

http://www.bygg.no/article/1415507

Ønsker med dette en riktig God jul & et Godt nytt år
Byggtilsynet.no

Hovedkategori:
Samferdsel
Forfatter:
Byggtilsynet

Annonser