Hvem skilter?
Og hvem er ansvarlig for skiltplan ved arbeid på vei?
Hvorfor varsles arbeid på Rv.23, når varsling gjelder arbeid i et boligområde i nærheten

Denne bildeserien tok meg kun 2 minutter å produsere i kveld med mine egne barn som statister.
Det vil si at en alvorlig ulykke kan skje i løpet av få sekunder. Er vi ikke «skikket» til å utføre en arbeids-varsling på en mer forsvarlig måte en tilfellet her. Da skal vi heller la det være.

Et tilsynelatende oversiktlig lysregulert gangfelt

Små barn på vei

Barna sees ennå

Her har barna plassert seg for å trykke på knapp og blir umulig å se.

Barna er fullstendig skjermet av Skilting

Skiltene sett fra baksiden. Disse kan også gjemme en voksen person.