Bygg- og anleggsbransjen trenger gode IT-løsninger!
Det viktigste for mange små-entreprenører og håndverkere,
er minst mulig tidsbruk på IT og andre administrative oppgaver

Planlegger du å starte en bedrift?
Å starte egen bedrift er krevende på mange måter og statistikken sier at så mye som 8 av 10,
som starter egen bedrift ikke lykkes! De første 5 årene er ofte de vanskeligste.
I tillegg til å drive bedriften er det en rekke regler og bestemmelser en grunder må kunne noe om.

ANNONSE:
Kontakt Amanda Regnskap AS i dag.
Tlf.: 52 82 95 50