Hvordan kan noe gå så galt? Og bør det granskes i andre etater også?

  • Ansatte i Boligbygg har fått personlige fordeler for å påvirke utfallet av saker
  • Boligbyggs ansatte har hatt relasjoner til selgere av boliger
  • Feil informasjon i takstene – og takstene blir tilpasset selgers ønsker
  • Arbeidere har blitt underbetalt – i kontanter, der det mistenkes både arbeidslivskriminalitet og hvitvasking
  • BBYs ansatte har delt sensitiv prisninformasjon med selgere i forkant av kjøp
  • Boligbygg har overtatt boliger med lavere kvalitet enn avtalt
  • Boligbygg har betalt mer enn nødvendig for leiligheter
  • Oslo kommune har ikke hatt tilstrekkelig eierstyring med Boligbygg