Blogg2019-06-25T11:13:52+02:00
Loading...

Har du spørsmål om bloggen?

Kontakt oss

Korrekt regnskap til rett tid og riktig pris

Bygg- og anleggsbransjen trenger gode IT-løsninger! Det viktigste for mange små-entreprenører og håndverkere, er minst mulig tidsbruk på IT og andre administrative oppgaver Planlegger du å starte en bedrift? Å starte egen bedrift er krevende på mange måter og statistikken

Av |Anlegg, Bygg, Eiendom|

Kommunens plikt til å føre tilsyn i byggesaker!

Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker og påse at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser, gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Det kan føres tilsyn med alle forhold i en byggesak,

Av |Anlegg, Arbeidsmiljø, Bygg, Eiendom|

En trøst i disse Bolig og klima krisetider! Oslo består i mange hundre år

Dette er oppsiktsvekkende nyheter: Norske forskere er opptatt av å ikke forvirre kommende forskere, som skal overta deres arbeid i hundrevis av år frem i tid! Det er betryggende å vite at noen forskere i alle-fall tror at Oslo, forsatt

Av |Anlegg, Bygg, Eiendom|